Автобусны төрөл Таны шаардлагын дагуух зохион байгуулалт хийх боломжтой нь Дайгоми хэмээх захиалгат автобус юм.

Таны шаардлагад нийцүүлэхийн тулд жолоочийн чадвар маш чухал билээ. Манай байгууллага нь жолооч нартаа нэгдсэн сургалтанд суулгаж бэлдсэн тул та бүхэн санаа амар аяллаа тав тухтай өнгөрүүлэх боломжтой.

directions_busNew Aero queen Excellent

37 хүний суудалтай/10 эгнээ/ урагшаа харсан болон салон/ караоке

zoom_in New Aero queen Excellents
 • LCD TB
  LCD TB 3 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Халаагч
  Халаагч
 • Задгай пивоны машин
  Задгай пивоны машин
 • Кофе чанагч
  Кофе чанагч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Өргөн суудал
  Өргөн суудал
 • Ариун цэврийн өрөө
  Ариун цэврийн өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Арзетик
  Арзетик
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

directions_busNew Aero queen super high decker

45 хүн+6 хүний суудалтай/11 эгнээ/ Урагшаа харсан болон салон/ караоке/ задгай пивоны машин※ зөвхөн 1 талд/ кофе чанагч※ зөвхөн 1 талд

zoom_in New Aero queen super high decker
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busGala Super High Decker Excellnt

28 хүний суудалтай/ тусдаа 3 эгнээ суудал/ урагшаа харсан/ Ариун цэврийн өрөө/ WiFi

zoom_in Gala Super High Decker Excellnt
 • LCD TB
  LCD TB 1 ш
 • DVD
  DVD
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Ариун цэврийн өрөө
  Ариун цэврийн өрөө
 • Арзетик
  Арзетик
 • フットレスト
  フットレスト
 • レッグレスト
  レッグレスト
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

directions_busNew Selega high decker A төрөл

41 хүний суудалтай/ 10 эгнээ/ урагшаа харсан/ караоке

zoom_in New Selega high decker
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Арзетик
  Арзетик
 • フットレスト
  フットレスト
 • レッグレスト
  レッグレスト
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busNew Selega high decker В төрөл

45 хүн + 8 хүн / 11 эгнээ/ урагшаа харсан болон салон/ караоке

zoom_in New Selega high decker
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busNew Selega high decker Cタイプ

49 хүн + 11 хүн / 12 эгнээ/ урагшаа харсан / караоке

zoom_in New Selega high decker
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busGala (дундаа 2 давхар) Super High Decker

41 хүний суудалтай/ 11эгнээ/ урагшаа харсан болон салон / караоке/ ариун цэврийн өрөөтэй

zoom_in Gala (дундаа 2 давхар) Super High Decker
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Ариун цэврийн өрөө
  Ариун цэврийн өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busAero Ace short

27 хүний суудалтай/ 7 эгнээ / урагшаа харсан болон салон / караоке

zoom_in Aero Ace short
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Өргөн суудал
  Өргөн суудал
 • Арзетик
  Арзетик
 • Кофе чанагч
  Кофе чанагч
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busNew Selega short

27 хүний суудалтай/ 7 эгнээ / урагшаа харсан болон салон / караоке

zoom_in New Selega short
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busMelfha

25хүний суудалтай/ 6 эгнээ / урагшаа харсан болон салон / караоке

zoom_in Melfha
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busRosa Long

18хүний суудалтай/ 6 эгнээ / урагшаа харсан / караоке

zoom_in Rosa Long
 • LCD TB
  LCD TB 2 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Ус буцалгагч
  Ус буцалгагч
 • Агуулах өрөө
  Агуулах өрөө
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busコースター(цагаан)

22 хүн + 6 хүний суудалтай/ 7 эгнээ/ урагшаа харсан

zoom_in コースター(цагаан)
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busコースター(Саарал)

21 хүн + 7 хүний суудалтай/ 7 эгнээ/ урагшаа харсан

zoom_in コースター(Саарал)
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busLiesse

9 хүний суудалтай/ хөдөлгөөнгүй салон суудал/ кароке

zoom_in Liesse
 • LCD TB
  LCD TB 1 ш
 • DVD
  DVD
 • Иж бүрэн караоке
  Иж бүрэн караоке
 • Хөргөгч
  Хөргөгч
 • Салон хамт
  Салон хамт
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой

directions_busコミュータ

13хүний суудалтай/ 4 эгнээ / урагшаа харсан

zoom_in コミュータ
 • 固定テレビ
  固定テレビ
 • Тамхи хориотой
  Тамхи хориотой

※Хүсэлтийн дагуу WiFi суурилуулах боломжтой